3span Bouwadviesbureau & 3span Buitenruimte
Ontwerpers, projectmanagers, adviseurs...
Voor al uw bouwwerken, vanaf het ontwerp tot en met de instandhouding, al meer dan 40 jaar!
Project:
Het Grote Bos verbouw sanitaire gebouwen
Aannemer:
Bouwbedrijf van Norel B.V.
Projectmanagement:
3span Bouwadviesbureau
Ontwerper:
3span Bouwbureau B.V.
Opdrachtgever:
Recreatiecentra Nederland B.V.
Oppervlak:
gebouw 1 Eksterlaan 61 m2, gebouw 2 Vinkenlaan 81 m2
Inhoud:
gebouw 1 Eksterlaan 189 m3, gebouw 2 Vinkenlaan 251 m3
Uitvoering:
november 2003 tot maart 2004

Informatie:
Ontwerp en projectmanagement voor het renoveren van twee gedateerde toiletgebouwen op RCN Het Grote Bos te Doorn. Deze gebouwen hebben een identieke architectonische opzet. Tegelijkertijd 2 gebouwen renoveren was budgettair aantrekkelijk.
In de ontwerpfase is het wensenpakket van de opdrachtgever zo goed mogelijk vertaald in de bestaande gebouwen. Hierbij is gelet op het handhaven van draagconstructie en buitengevels, dit om kosten te besparen voor het aanbrengen van stalen liggers. Een duidelijke ontwerpwijziging zijn de aan de buitenzijde van het gebouw te bereiken toiletten in plaats van intern. Dit is hygiënischer, makkelijker schoon te maken en er zijn minder installaties aan te leggen. Verder is daglicht in de gebouwen gebracht middels dakkoepels. Met schemersensoren wordt de verlichting geregeld als het te donker wordt. Met dit soort bouwkundige maatregelen wordt energie bespaard.