3span Bouwadviesbureau & 3span Buitenruimte
Ontwerpers, projectmanagers, adviseurs...
Voor al uw bouwwerken, vanaf het ontwerp tot en met de instandhouding, al meer dan 40 jaar!
Project:
De Mirandabad upgrade entree
Ontwerper:
3span Bouwbureau B.V.
Opdrachtgever:
De Mirandabad

Informatie:
Het ontwerp voor de upgrading entree van het De Mirandabad te Amsterdam is al een tijdje gereed. Aanvullende werkzaamheden zijn het zoeken naar een geschikte interieurbouwer voor de balies. Verder zijn er kostenramingen gemaakt.
Dit alles, ontwerptekeningen en de kostenraming, gaat richting het bestuur om budget vrij te maken.

Het ontwerp van de entree bestaat uit een totaal veranderde situatie rond de balie, de routing en diverse efficiëntere ruimtes.
De balies gaan voldoen aan de laatste Arbo eisen en het baliepersoneel moet veilig kunnen werken. In het vervolg van het project zal een bouwteam gevormd worden tot en met de oplevering.

3span ontwerpt al vele jaren zwembaden vaak als één geheel project. Het ontwerpen van een entree en de te bepalen routing door de bouwwerken lijkt daarbij vanzelfsprekend. Echter de routing vanaf het betalen bij de kassa tot aan het daadwerkelijk zwemmen bestaat uit functies die goed op elkaar afgestemd dienen te worden.

De 1e foto toont het zwembad in 1930, de 2e foto de huidige situatie.