3span Bouwadviesbureau & 3span Buitenruimte
Ontwerpers, projectmanagers, adviseurs...
Voor al uw bouwwerken, vanaf het ontwerp tot en met de instandhouding, al meer dan 40 jaar!

Kinderdagverblijf Zaandam, herbestemming winkelpand

foto
foto


Kijk voor soortgelijke projecten ook eens op onze referentielijst
Project:
Kinderdagverblijf Zaandam, herbestemming winkelpand
Ontwerper:
3span Bouwbureau B.V.
Opdrachtgever:
Radon Exploitatie B.V.
Oppervlak:
circa 100 m2

Informatie:
Opdracht is het indienen van een ‘Principe verzoek Bestemmingswijziging’ voor een winkelpand tot kinderdagverblijf in Zaandam.
Dit houdt in;
1) toetsing bestemmingsplan
2) ontwerptechnisch onderzoek naar exploitatiemogelijkheden
3) bouwtechnisch onderzoek naar mogelijkheden ontwerp
4) kadastrale gegevens
5) foto’s bestaande toestand
6) voorlopig ontwerp maken
Deze gegevens zijn veelal voldoende om te voldoen aan een principeverzoek.
Het ontwerp bestaat uit 2 verdiepingen, een souterrain en een bel-etage. Grootste probleem hier is de daglichttoetreding. Dit is op te lossen door daglicht van boven te halen of intern gevels te verplaatsen. In dit ontwerp zijn voorlopig 4 groepsruimtes gecreëerd met elk zo’n 12 kindplaatsen.

De 1e foto geeft de historische voorgevel bel-etage weer, de 2e foto is van de achtergevel souterrain.