3span Bouwadviesbureau & 3span Buitenruimte
Ontwerpers, projectmanagers, adviseurs...
Voor al uw bouwwerken, vanaf het ontwerp tot en met de instandhouding, al meer dan 40 jaar!
Project:
Kinderdagverblijf Royal Kids Home, herbestemming school
Aannemer:
Valk Lisserbroek B.V.
Projectmanagement:
3span Bouwadviesbureau
Ontwerper:
3span Bouwbureau B.V.
Opdrachtgever:
Oppervlak:
744 m2
Uitvoering:
Mei - Augustus 2011 Foto’s oplevering peildatum 31-08-2011.

Informatie:
Herbestemming vooroorlogse basisschool tot kinderdagverblijf te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Deze karakteristieke vooroorlogse basisschool staat te wachten op een nieuwe bestemming. Kinderopvang is hierin een mooi vervolg op de basisschoolactiviteiten.
De opbouw van het gebouw is helder, lokalen langs de Zuidgevel met een lange gang langs de Noordgevel. Hoe los je de inefficiëntie op van een te grote gangruimte?
In het ontwerp zijn de groepsruimte volgens een leeftijdsopbouw achter elkaar geordend. Van baby’s, dreumussen, peuters, kleuters en buitenschoolse opvang. Door de nevenfuncties ook in de dwarsrichting te ordenen, worden zo ook de gangen gebruikt voor verblijfsfuncties.
Speciaal wordt hierin de snoezelruimte van 90 m2, geschikt van peuters tot buitenschoolse opvang. Ook kan deze ruimte worden gebruikt naast het kinderdagverblijf. Een ruimte om kinderen te prikkelen en/of tot rust te komen.