3span Bouwadviesbureau & 3span Buitenruimte
Ontwerpers, projectmanagers, adviseurs...
Voor al uw bouwwerken, vanaf het ontwerp tot en met de instandhouding, al meer dan 40 jaar!

Kinderdagverblijf Harmelen, herbestemming monumentale boerderij

foto
foto
foto


Kijk voor soortgelijke projecten ook eens op onze referentielijst
Project:
Kinderdagverblijf Harmelen, herbestemming monumentale boerderij
Ontwerper:
3span Architectuur B.V.
Opdrachtgever:
De heren T. Mosk en F. Leenarts
Oppervlak:
690 m2

Informatie:
Deze historische boerderij te Harmelen is gebouwd in 1880. Na behoorlijke verbouwingen in de loop van jaren, is toch respect getoond voor het bestaande als de buitenkant, de gebinten en dakspanten. In het ontwerp worden o.a. de dakspanten blootgelegd en in het zicht gelaten.
De boerderij is beschermd aanzicht voor de buitenzijde van de boerderij en de voortuin.

Met de visie zoveel mogelijk de bestaande situatie te respecteren, is een ontwerp ontstaan waarbij een tweedeling is ontstaan. Het oude ‘huis’ blijft zoveel mogelijk in tact en de ‘stal’ wordt grondig aangepakt. Hierbij de uitdaging oud en nieuw goed op elkaar aan te sluiten. Dit met het idee de nieuwe inbouw meer ondergeschikt te maken aan de bestaande bouw. Hierdoor blijft de sfeer en historische herkenning in stand.

Het ontwerp gaat momenteel uit van een ruime 6 groeps kinderdagverblijf met BSO. Voor de toekomst is ontwerptechnisch rekening gehouden voor nog 1 of 2 extra groepsruimtes.